Utbildning

Det kan finnas många olika anledningar till att diskriminering sker och problem med diskriminering går inte alltid att utbilda bort. Kunskap om diskriminering, lagstiftning, normer och makt samt om verktyg för likabehandling är däremot viktiga delar av ett långsiktigt arbete för att minska diskriminering i samhället.

Antidiskrimineringsbyrån Uppsala (ADU) erbjuder utbildningar inom ett flertal olika områden med koppling till likabehandlingsarbete och diskrimineringslagen. Utbildningarna varvar kunskapspass med övningar och diskussion och lägger stor vikt vid deltagaraktivitet. Vi binder ihop teori med praktiska exempel från vårt arbete med diskrimineringsfrågor för att göra det mer konkret.

Våra utbildningar utgår från normkritiska perspektiv. Det innebär att frågor om diskriminering och kränkningar kopplas till normer och makt. Det innebär även att titta på hur olika normer och maktstrukturer samverkar (intersektionalitet).

Våra utbildningar ger kunskap om:

  • Diskriminering
  • Hat, hot och kränkningar på nätet
  • Lagstiftning
  • Likabehandlingsarbete
  • Normer och normkritiska strategier
 • Ojämlika maktrelationer

Ladda ned vår utbildningskatalog (PDF)

PraLin – Praktiskt arbete med lika rättigheter i skolan

Nya Verktygsboken PraLin: praktiskt arbete med lika rättigheter i skolan finns nu att beställa under material! Som ett komplement till boken erbjuder ADU stöd och utbildning till skolor i arbetet med lika rättigheter. För mer information om utbildningsprocessen se:

PraLin_flyer_utbildning

Boksläpp PraLin

Den 17 oktober hade vi boksläpp för nya Verktygsboken Pralin i Uppsala! Det blev en fin kväll med samtal mellan Aisha Lundgren Aslla, Maria Niemi och Mirjam Haj Younes modererat av Louise Helmfrid samt fantastisk poesiuppläsning av Yolanda Aurora Bohm Ramirez!

Utbildningsansvariga Anna håller upp nya verktygsboken PraLin. Hen har ett festligt halsband och ler in i kameran. Den lila boken står på ett bord bredvid en lila verktygslåda full med ihoprullade papper.
Fika i rummet efter panelsamtalet. Deltagare sitter vid bord och fikar. På väggen sitter lila och gröna bokstäver som formerar “PRALIN” under rosa och lila uppblåsta ballonger.
Nya Verktygsboken Pralin står på ett bord med guldfärgade och rosa serpentiner. På bordet ligger en rosa glittrig paljettduk.
Paneldeltagarna sitter på rad, från vänster med mikrofon sitter Aisha Lundgren Aslla, därefter Maria Niemi, Mirjam Haj Younes samt Louise Helmfrid. Bakom deltagarna finns en projicerad bild av PraLin. Ovanför projektorduken hänger lysande glödlampor i en girlang och serpentiner.
Yolanda Aurora Bohm Ramirez står framför en projektion av framsidan av sin bok IKON. Yolanda läser upp en dikt ur boken som också finns med i nya Verktygsboken PraLin. Yolanda har blommor i håret och håller i en mikrofon.