Utbildning

Det kan finnas många olika anledningar till att diskriminering sker och problem med diskriminering går inte alltid att utbilda bort. Kunskap om diskriminering, lagstiftning, normer och makt samt om verktyg för likabehandling är däremot viktiga delar av ett långsiktigt arbete för att minska diskriminering i samhället. Antidiskrimineringsbyrån Uppsala erbjuder utbildningar inom ett flertal olika områden med koppling till likabehandlingsarbete och diskrimineringslagen.

Hur går utbildningen till?

Utbildningarna varvar kunskapspass med övningar och diskussion och lägger stor vikt vid deltagaraktivitet. Vi binder ihop teori med praktiska exempel från vårt arbete med diskrimineringsfrågor för att göra det mer konkret.

Våra utbildningar utgår från normkritiska perspektiv. Det innebär att frågor om diskriminering och kränkningar kopplas till normer och makt. Det innebär även att titta på hur olika normer och maktstrukturer samverkar (intersektionalitet). Kontakta oss om du vill veta mer om våra utbildningar!

Utbildningsteman

  • Diskriminering
  • Praktiskt arbete med lika rättigheter i skolan
  • Aktiva åtgärder mot diskriminering
  • Lagstiftning
  • Likabehandlingsarbete
  • Normer och normkritiska strategier
  • Ojämlika maktrelationer

Sagt om våra utbildningar

“Jag tycker pralin ger svar på frågan som många ställer sig om hur skolan ska kunna/hinna med jämlikhetsarbetet. Vilken skillnad det skulle göra ute i skolorna om all skolpersonal fick höra detta minst en gång? Så viktigt!!”

“Så mycket intressanta och viktiga saker ni fick in på kort tid, jag är imponerad och inspirerad! Proffsigt, lugnt och tydligt. Det kändes på pricken som det deltagarna längtade efter, så många konkreta tips!”

“Vi har fått med oss både stort och smått och redan efter första träffen fick man nya perspektiv på det som sker i den vardagliga verksamheten och det som anses vara normen bland både oss vuxna och bland ungdomarna.”