Utbildning

 

Det kan finnas många olika anledningar till att diskriminering sker och problem med diskriminering går inte alltid att utbilda bort. Kunskap om diskriminering, lagstiftning, normer och makt samt om verktyg för likabehandling är däremot viktiga delar av ett långsiktigt arbete för att minska diskriminering i samhället.

Antidiskrimineringsbyrån Uppsala (ADU) erbjuder utbildningar inom ett flertal olika områden med koppling till likabehandlingsarbete och diskrimineringslagen. Utbildningarna varvar kunskapspass med övningar och diskussion och lägger stor vikt vid deltagaraktivitet. Vi binder ihop teori med praktiska exempel från vårt arbete med diskrimineringsfrågor för att göra det mer konkret.

Våra utbildningar utgår från normkritiska perspektiv. Det innebär att frågor om diskriminering och kränkningar kopplas till normer och makt. Det innebär även att titta på hur olika normer och maktstrukturer samverkar (intersektionalitet).

Våra utbildningar ger kunskap om:

  • Diskriminering
  • Praktiskt arbete med lika rättigheter i skolan (se även material )
  • Aktiva åtgärder mot diskriminering
  • Hat, hot och kränkningar på nätet
  • Lagstiftning
  • Likabehandlingsarbete
  • Normer och normkritiska strategier
  • Ojämlika maktrelationer

Ladda ned vår utbildningskatalog (PDF)

Ladda ned vårt informationsblad som pdf:

Kontakta oss på adu@sensus.se om du vill veta mer om våra utbildningar!