Om oss

Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, ADU, är en av 18 lokala antidiskrimineringsverksamheter i Sverige. Vi finns i Uppsala sedan 2016. Vårt uppdrag är att ge kostnadsfri rådgivning och stöd till personer som känner sig diskriminerade. Vi har tystnadslöfte, vilket innebär att vi inte säger någonting till utomstående om det som framkommer i ditt ärende utan samtycke från dig. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna.

Byråerna berättar

Diskriminering pågår – Byråerna berättar är en webbserie framtagen av Sveriges antidiskriminerings-byråer. I webbserien försöker vi göra diskriminering, och hur du kan motverka det, enklare att förstå. 

Med stöd av