Antidiskrimineringspodden

I Antidiskrimineringspodden pratar vi om vad diskriminering är, hur diskriminering kan förebyggas och vad en antidiskrimineringsbyrå gör. Vi pratar också om normer och makt, och hur det hänger ihop med diskriminering och orättvisor i samhället. Nya avsnitt släpps löpande – håll utkik i våra sociala medier!

Antidiskrimineringspodden

Här finns en Spotify-playlist som inte kan visas pga. dina cookie-inställningar.

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Spotify. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Spotify enligt deras villkor.
Gå till Spotify

Avsnitt 12 – Diskriminering och fotboll: går det att hbtq-diplomera ett fotbollslag?

I avsnitt 12 av Antidiskrimineringspodden pratar vi om diskriminering inom fotboll och hur det går att förebygga. Andie intervjuar Tatiana Håkansson, fotbollsspelare, idrottsvetare och hållbarhetsansvarig på fotbollsklubben IK Uppsala. Vi pratar om hennes erfarenheter av diskriminering och hur det kan förebyggas inom olika delar av fotbollsvärlden. 2019 påbörjades en hbtq-diplomering av Uppsala kommuns hemarena “Studenternas”. Kommunen ställde krav och ADU och RFSL fick i uppdrag att skapa en process för diplomering av tre fotbollslag som använder arenan. Tatiana var med under processen och idag arbetar hon som hållbarhetsansvarig för ett av lagen som diplomerades.

Här finns en Spotify-playlist som inte kan visas pga. dina cookie-inställningar.

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Spotify. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Spotify enligt deras villkor.
Gå till Spotify

Avsnitt 11 – Diskriminering mot den nationella minoriteten romer

I avsnitt 11 pratar vi om diskriminering mot romer i Sverige. Andie samtalar med Emilia Huczko, samhällsvägledare i Uppsala kommun med romsk språk- och kulturkompetens. Vi pratar om Emilias arbete i kommunen och hur det bidrar till att motverka diskriminering mot romer. Vad har kommunen för ansvar i förebyggande arbete?

Här finns en Spotify-playlist som inte kan visas pga. dina cookie-inställningar.

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Spotify. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Spotify enligt deras villkor.
Gå till Spotify

Avsnitt 10 - Shrinking space för muslimer i Sverige

I avsnitt 10 pratar vi om rasism, islamofobi och diskriminering mot muslimer. Andie intervjuar juristerna Abdi, från Civil Rights Defenders, och Maria, från Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr. Vi pratar om vad som behövs för att motverka diskriminering mot muslimer. 

Här finns en Spotify-playlist som inte kan visas pga. dina cookie-inställningar.

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Spotify. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Spotify enligt deras villkor.
Gå till Spotify

Avsnitt 9 - Bristande tillgänglighet i skolan

I det här avsnittet pratar Andie och Olivia om bristande tillgänglighet som hinder för att barn och elever med funktionsnedsättning ska kunna gå i skolan. Rätten till utbildning och skola är en grundläggande mänsklig rättighet. Diskriminering mot elever med funktionsnedsättning skapar orättvisa villkor i skolan. Vi reder ut vad som räknas som diskriminering och pratar om exempel på ärenden. Vi försöker också ge tips på sånt som kan vara bra att tänka på för elever, vårdnadshavare och huvudmän för skolor!

Här finns en Spotify-playlist som inte kan visas pga. dina cookie-inställningar.

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Spotify. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Spotify enligt deras villkor.
Gå till Spotify

Avsnitt 8 – När myndigheter behandlar olika – diskriminering mot hbtqia+personer som söker asyl

I det här avsnittet pratar vi om att många hbtqia+ personer diskrimineras när de söker asyl i Sverige. Orättvis behandling påverkar människors möjligheter att få skydd mot förföljelse. I avsnittet deltar Andie och ADU:s jurist, Mai Greitz, samt Aino Gröndahl från RFSL. Både Aino och Mai har mångårig erfarenhet av att arbeta som asylrättsjurister.

Här finns en Spotify-playlist som inte kan visas pga. dina cookie-inställningar.

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Spotify. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Spotify enligt deras villkor.
Gå till Spotify

Avsnitt 7 - Från rättighetskamp till lagändring: När lagar diskriminerar

I avsnitt 7 av Antidiskrimineringspodden pratar Andie med Anna Nordqvist från RFSL om kampen mot diskriminering mot queera föräldrar som tvingades adoptera sina barn trots att de redan var föräldrar i andra länder. Vi pratar om hur juridik och rättighetskamp kan användas på olika sätt för att ändra diskriminerande lagar.

Läs

Här finns en Spotify-playlist som inte kan visas pga. dina cookie-inställningar.

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Spotify. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Spotify enligt deras villkor.
Gå till Spotify

Avsnitt 6 - Strukturell diskriminering: Hårda eller mjuka frågor?

I avsnitt 6 av Antidiskrimineringspodden pratar vi med Jenny Saba Persson från Rättighetscentrum Västerbotten om strukturell diskriminering, vilka effekter det får och vad vi kan göra för att motverka systematisk orättvisa mot vissa grupper i samhället. Medverkar denna gång gör Olivia från ADU och Jenny från RCV. 

Läs

Här finns en Spotify-playlist som inte kan visas pga. dina cookie-inställningar.

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Spotify. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Spotify enligt deras villkor.
Gå till Spotify

Avsnitt 5 - Begreppsverkstad: Från oklart till solklart!

I det femte avsnittet av Antidiskrimineringspodden har vi ett samtal med tidigare praktikanten Malva Staaf om att praktisera på ADU, kluriga begrepp och svåra ord som rör diskriminering. I det här avsnittet deltar utbildningsansvarige Andie från ADU och Malva Staaf som gjorde praktik hos oss på ADU förra året.

Läs

Här finns en Spotify-playlist som inte kan visas pga. dina cookie-inställningar.

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Spotify. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Spotify enligt deras villkor.
Gå till Spotify

Avsnitt 4 - Högt i tak? Om normer, makt och tryggare rum

I det fjärde avsnittet av Antidiskrimineringspodden pratar vi om tryggare rum. Hur kan vi skapa ett samtalsklimat där det både är högt i tak och så tryggt som möjligt för alla som deltar i tex en utbildning eller ett samtal om diskriminering? I avsnitt fyra medverkar utbildningsansvarige Andie Stendin och Olivia Novotny Bill, verksamhetsledare på Antidiskrimineringsbyrån Uppsala. 

Läs

Här finns en Spotify-playlist som inte kan visas pga. dina cookie-inställningar.

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Spotify. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Spotify enligt deras villkor.
Gå till Spotify

Avsnitt 3 - Vad händer när du vänder dig till en antidiskrimineringsbyrå?

I det tredje avsnittet av Antidiskrimineringspodden pratar vi om vad som händer när du vänder dig till en antidiskrimineringsbryå. Några frågor vi samtalar om är: Hur tar jag kontakt med en antidiskrimineringsbyrå? Vem kan vända sig till en antidiskrimineringsbyrå? Vilka är målgrupperna? Hur kan ett första möte eller kontakttillfälle se ut? Vad krävs av en privatperson som hör av sig till en antidiskrimineringsbyrå, hur mycket information behöver en ange om sitt fall/det en utsatts för? I avsnitt tre medverkar utbildningsansvarige Andie Stendin och Maria Refai, jurist på Antidiskrimineringsbyrån Stockholm norr. 

Läs

Här finns en Spotify-playlist som inte kan visas pga. dina cookie-inställningar.

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Spotify. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Spotify enligt deras villkor.
Gå till Spotify

Avsnitt 2 - Vad är diskriminering?

I det andra avsnittet reder vi ut vad lagen säger om diskriminering. Vi använder begreppen grunden, platsen och makten för att förklara vad som krävs för att en händelse ska anses vara diskriminering enligt lag. Inte minst diskuterar vi också “luckor” i lagen – vad finns det för exempel på upplevelser av diskriminering eller orättvis behandling som faller utanför lagens definitioner? I avsnitt två medverkar utbildningsansvarige Andie Stendin (som hette Anna när det här spelades in) och vår verksamhetsledare Olivia Novotny Bill. 

Läs

Här finns en Spotify-playlist som inte kan visas pga. dina cookie-inställningar.

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Spotify. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Spotify enligt deras villkor.
Gå till Spotify

Avsnitt 1 - URPREMIÄR!

I det allra första avsnittet pratar vi om vad en antidiskrimineringsbyrå egentligen är för något. Vad gör vi som jobbar på en antidiskrimineringsbyrå och vem kan vända sig till oss? Vi påbörjar också ett samtal om vad diskriminering är, hur vi kan förebygga och motverka diskriminering och ge stöd och rådgivning när diskriminering och orättvisa har hänt. Medverkar gör ADU:s utbildningsansvarig Andie Stendin (som hette Anna när avsnittet spelades in) och jurist Hanin Shakrah som slutar på ADU samma dag som avsnittet släpps.

Läs