Våra böcker

 • Nya Verktygsboken PraLin

  Nya Verktygsboken PraLin – Praktiskt arbete med lika rättigheter i skolan. Den nya utgåvan finns nu att beställa eller ladda ner som Pdf. PraLin finns även att ladda ner på engelska.

  Läs mer
 • PraLin Inspirationsskrift

  Inspirationsskrift från projektet PraLin i förskolan 2013-2015. Slut i tryckt format, ladda ned som Pdf.

  Ladda ner
 • Verktygsboken Tänka tillsammans

  Verktygsbok för normkritik och likabehandling i förskolan. Beställ för 100 kr/st eller ladda ner som Pdf.

  Ladda ner
 • Kim Berättar

  Kim berättar – om när det blev orättvist och dumt. Och när det blev bra igen. Boken riktar sig till elever och lärare från förskoleklass till mellanstadiet. Boken har tagits fram av Malmö Mot Diskriminering och beställs genom dem.

  Beställ
 • Rätt åt dig!

  Rätt åt dig! En bok om din rätt att inte bli diskriminerad. Boken riktar sig elever och personal från mellanstadiet till gymnasiet. Boken har tagits fram av Malmö Mot Diskriminering och beställs genom dem.

  Beställ
 • Agera utan att diskriminera

  Agera utan att diskriminera! En handbok för dig som vill kunna agera för att motverka diskriminering och hatbrott. Boken riktar sig i första hand till ideella föreningar men kan användas av alla!

  Beställ

Fler böcker

 • Nätaktivistboken
 • Agera mot näthat
 • Näthat i skolan
 • Företag mot näthat

Materialen kostar 50 kr/st.

Beställ

Du kan beställa våra material genom att mejla adu@sensus.se. Observera att kostnad för frakt och emballage tillkommer.

 • Om du beställer som privatperson behöver vi ditt namn, adress, telefonnummer och personnummer samt e-postadress. Ange också vilket material och antal du vill beställa och om du vill ha fakturan per e-post eller papper. 
 • Om du beställer som företag eller organisation behöver vi uppgifter om dig som beställare, leverans- och fakturaadress samt eventuell referens, organisationsnummer, telefonnummer och mailadress. Ange också vilket material och antal du vill beställa och om du vill ha fakturan per e-post eller papper.