Våra filmer

Om väggar kunde tala - av och med Wendy Wutäng Francis

Text och uppläsning av  dikten “Om väggar kunde tala” av och med Wendy Wutäng Francis.  Texten finns även i vår Verktygsbok PraLin: Praktiskt arbete med lika rättigheter i skolan. I boken finns förslag på reflektionsfrågor som samtalsstöd för skolpersonal och elever som vill använda texten för att arbeta med lika rättigheter i skolan. 

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Hur jag kom därifrån – av och med Yolanda Aurora Bohm Ramirez

Spokenwordartisten, poeten, aktivisten Yolanda Aurora Bohm Ramirez läser sin text ”Hur jag kom därifrån” från boken ”Ikon”. Texten finns även i vår Verktygsbok PraLin: Praktiskt arbete med lika rättigheter i skolan. I boken finns förslag på reflektionsfrågor som samtalsstöd för skolpersonal och elever som vill använda texten för att arbeta med lika rättigheter.

Diskriminering pågår – Byråerna berättar!

Sveriges antidiskrimineringsbyråer har tagit fram webbserien “Diskriminering pågår – Byråerna berättar!”. I nio avsnitt försöker vi göra diskriminering, och hur du kan motverka det, enklare att förstå. Se alla avsnitt nedan!

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Avsnitt 1: Vad är diskriminering?

I det här första avsnittet berättar Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd om vad diskriminering är för något enligt lagen och vart du kan vända dig om du har blivit diskriminerad.

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Avsnitt 2: Normer spelar roll!

I det här andra avsnittet berättar Örebro Rättighetscenter om normkritik och varför det är ett viktigt verktyg i arbetet mot diskriminering.

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Avsnitt 3: Aktiva åtgärder i förskola & skola

I det tredje avsnittet får tittaren tips från Antidiskrimineringsbyrån Uppsala om praktiskt arbete med lika rättigheter och mot diskriminering i skola och förskola.

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Avsnitt 4: Perspektivbyrån

I fjärde avsnittet delar Rättighetscentrum Västerbotten med sig av sin metod Perspektivbyrån; en interaktiv lek med syfte att skapa tryggare och mer inkluderande verksamheter för barn.

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Avsnitt 5: Barnrättsperspektivet

I det här avsnittet delar Malmö mot diskriminering med sig av sin informationsfilm om BBB-perspektivet; barnets perspektiv, barnperspektivet och barnrättsperspektivet.

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Avsnitt 6: Vad händer när jag anmält diskriminering?

I det här avsnittet delar Byrån mot diskriminering i Östergötland med sig av vad som händer efter att du har anmält diskriminering.

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Avsnitt 7: Att förebygga diskriminering i arbetslivet

I det här avsnittet berättar Malmö mot Diskriminering och Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne hur arbetet med Aktiva åtgärder är uppbyggt och vad som är syftet med processen.

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Avsnitt 8: Alliering

Här berättar Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal om hur just du kan stötta grupper som utsätts för förtryck och diskriminering. Vad finns det för fallgropar och hur är en egentligen bäst allierad med andra rörelser? Lyssna för att lära dig mer om hur just du kan vara en del av förändringsarbetet mot en jämlikare värld!

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Avsnitt 9: Basically wrong!

Det här avsnittet i filmserien Diskriminering pågår – byråerna berättar handlar om hur diskriminering är inbyggd i samhällssystemet. Titeln Basically Wrong! säger att det blev fel i grund och botten när samhället byggdes upp. Vissa gynnas, andra missgynnas.