Anmäl diskriminering

Om du känner dig diskriminerad, trakasserad eller kränkt och du tror att det har med diskriminering att göra kan du kontakta oss för kostnadsfri rådgivning och stöd.

Fyll i vårt anmälningsformulär genom att klicka på länken nedan. Du kan också ringa, mejla eller skriva ett brev till oss.

Anmäl diskriminering

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning och stöd.

Kontakta oss

E-post: adu@sensus.se. Beskriv gärna ditt ärende kort och hur du vill bli kontaktad. Vi har tystnadslöfte och du kan vara anonym. Vi återkommer till dig inom 3 veckor.

Telefon: Ring 018-66 19 60. Lämna ett meddelande så ringer vi tillbaka till dig så snart vi kan inom 3 veckor.

Brev: Sensus, Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, Drottninggatan 4, 753 10 Uppsala.

Fler länkar

Andra antidiskrimineringsbyråer

Vårt upptagningsområde är Uppsala län. Om du bor någon annanstans i Sverige hittar du fler Antidiskrimineringsbyråer här

Diskrimineringsombudsmannens (DO)

Om ditt ärende är brådskande och gäller diskriminering kan du också vända dig till Diskrimineringsombudsmannens (DO) upplysningstjänst.

Fackförbund

Om ditt ärende gäller arbetslivet, är brådskande och gäller exempelvis uppsägning och du är medlem i ett fackförbund, kontakta ditt fackförbund så snart du kan. Om du inte är medlem i ett fackförbund, kontakta oss men också DO, så snart du kan.

FAQ

Vanliga frågor & svar

Vad händer när jag kontaktat ADU?

Vad händer med mitt ärende?

Har ni tystnadsplikt?

Hur behandlas mina personuppgifter?