Vi skyddar dina personuppgifter

Inom rådgivningsverksamheten behandlar antidiskrimineringsbyråerna ofta känsliga personuppgifter, till exempel information om etnicitet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. För att vi ska kunna erbjuda dig stöd och rådgivning behöver vi ditt samtycke att behandla (till exempel anteckna och spara) dessa personuppgifter. Vi som arbetar på byråerna har tystnadslöfte. Vi lämnar aldrig någon information vidare utan ditt godkännande.

Efter att vi avslutat ett ärende så kommer vi att rensa alla dina personuppgifter senast inom några månader. Om du återkallar ditt samtycke rensar vi dina personuppgifter omedelbart.

Eftersom vi inte är en myndighet så omfattas vi inte av offentlighetsprincipen och dina uppgifter blir aldrig allmänna handlingar.

Vi värnar om din integritet och dina personuppgifter ska hanteras på ett tryggt sätt i enlighet med gällande bestämmelser. Här kan du läsa mer om hur Antidiskrimineringsbyrån Uppsala och Sensus hanterar personuppgifter: sensus.se/dataskydd.

Har du några frågor angående dina rättigheter kopplat till dataskyddslagen kontakta gärna dataskydd@sensus.se.