Utbildning och material

Antidiskrimineringsbyrån Uppsala erbjuder utbildningar inom ett flertal olika områden med koppling till likabehandlingsarbete och diskrimineringslagen.

Det kan finnas många olika anledningar till att diskriminering sker och problem med diskriminering går inte alltid att utbilda bort. Kunskap om diskriminering, lagstiftning, normer och makt samt om verktyg för likabehandling är däremot viktiga delar av ett långsiktigt arbete för att minska diskriminering i samhället.

Hur går utbildningen till?

Utbildningarna varvar kunskapspass med övningar och diskussion och lägger stor vikt vid deltagaraktivitet. Vi binder ihop teori med praktiska exempel från vårt arbete med diskrimineringsfrågor för att göra det mer konkret.

Våra utbildningar utgår från normkritiska perspektiv. Det innebär att frågor om diskriminering och kränkningar kopplas till normer och makt. Det innebär även att titta på hur olika normer och maktstrukturer samverkar (intersektionalitet). Kontakta oss om du vill veta mer om våra utbildningar!

Våra utbildningar ger kunskap om:

 • Diskriminering
 • Aktiva åtgärder mot diskriminering
 • Hat, hot och kränkningar på nätet
 • Lagstiftning
 • Arbete för lika rättigheter och likabehandling
 • Begränsande normer och normkritiska strategier
 • Ojämlika maktrelationer

Våra utbildningar

 • Vad är diskriminering?

  Utbildningen ger grundläggande kunskap om diskriminering samt om hur individer och organisationer kan arbeta mot diskriminering. För den som vill få en fördjupad kunskap diskriminering.

  Läs mer och boka
 • Härskar, främjar, och motståndstekniker

  Utbildning som ger grundläggande kunskap om härskar-, främjar- och motståndstekniker samt relaterar detta till den aktuella verksamheten. För den som vill fördjupa sin förståelse för trakasserier, kränkningar och ojämlika maktrelationer.

  Läs mer och boka
 • Informationsinsatser och studiebesök

  Under ett kortare informationstillfälle informerar ADU om arbetet mot diskriminering. För föreningar, skolor och arbetsplatser.

  Läs mer och boka
 • Aktiva åtgärder i arbetslivet

  ADU:s utbildningar om aktiva åtgärder mot diskriminering i arbetslivet utgår från arbetsgivarens ansvar för att främja allas lika rättigheter samt att förebygga diskriminering och kränkningar. För ledningsgrupp, HR, arbetstagare och fackliga representanter.

  Läs mer och boka
 • Lika rättigheter i civilsamhället och föreningslivet

  Utbildning som ger kunskap och möjlighet att reflektera kring hur ideella organisationer kan arbeta för att motverka diskriminering och kränkande behandling i den egna verksamheten. För styrelse, medlemmar eller personal i ideella organisationer.

  Läs mer och boka
 • Lika rättigheter i förskola & skola

  Utbildning till förskolor och skolor som vill utveckla sitt arbete med antidiskriminering och aktiva åtgärder. Utbildningarna utgår från lagen och erbjuder stöd i arbetet med att främja alla barns och elevers lika rättigheter samt att förebygga diskriminering och kränkningar.

  Läs mer och boka
 • PraLin i skolan – Processen

  PraLin är en processledning för skolor som vill få stöd i att planera och genomföra arbete med alla elevers lika rättigheter. Arbetet involverar hela skolan. Målet med PraLin är att skolan får verktyg att arbeta systematiskt, praktiskt och normkritskt med aktiva åtgärder mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

  Läs mer och boka
 • PraLin i förskolan – Processen

  PraLin är en utbildning för förskolepersonal som främjar djupare förståelse för lika rättigheter och ger stöd för att integrera jämlikhet i vardagen. Utbildningen hjälper personal att identifiera och motverka normer och maktstrukturer som kan leda till diskriminering, och inkluderar verktyg för att arbeta med alla diskrimineringsgrunder samt klass och kroppsstorlek.

  Läs mer och boka

Inför en utbildningsförfrågan kan det vara bra om du funderar på:

 • Vad vill ni att deltagarna ska få med sig?
 • Vad ni vill uppnå med utbildningen?
 • Vilka tider och datum skulle fungera bra för er?
 • Föredrar ni en workshop med möjlighet till diskussion, eller en föreläsning med fokus på kunskap?

Vad kostar det?

Kostnaden för våra utbildningar varierar beroende på hur mycket tid, antal deltagare, innehållet och antal ledare som behövs. Priset offereras inför varje enskild utbildningsinsats. Våra utbildningar är momsbefriade och faktureras efter genomförd utbildning. Omkostnader för resa, logi och material kan tillkomma.

Boka en utbildning hos oss?

Varje utbildning utformas i dialog med beställaren. Det finns alltid möjlighet att anpassa upplägget efter olika förutsättningar och behov. Om du är intresserad av att veta mer är du välkommen att höra av dig till oss.

Sagt om våra utbildningar
Jag tycker PraLin ger svar på frågan som många ställer sig om hur skolan ska kunna/hinna med jämlikhetsarbetet. Vilken skillnad det skulle göra ute i skolorna om all skolpersonal fick höra detta minst en gång? Så viktigt!!