PraLin i skolan – Processen

PraLin är en processledning för skolor som vill få stöd i att planera och genomföra arbete med alla elevers lika rättigheter. Arbetet involverar hela skolan. Målet med PraLin är att skolan får verktyg att arbeta systematiskt, praktiskt och normkritskt med aktiva åtgärder mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Processens olika delar består av:

  • Personalutbildning och processledning för arbetet med elever
  • Processledning utifrån lagens riktlinjer för aktiva åtgärder
  • Normkritiska perspektiv på makt och risker i verksamheten
  • Stöd i att utforma målinriktat arbete och aktivitetsplan

Tidsåtgång:

5 träffar på 4 timmar för utbildning, samt tid för personalen att genomföra undersökning tillsammans med elever.

Målgrupp:

All personal som arbetar på skolan.

För en trygg miljö i skolan!

Hur kan skolan arbeta för att främja alla elevers lika rättigheter? Varför är det viktigt att arbeta med normkritiska perspektiv för att motverka kränkningar?

PraLin – praktiskt likabehandlingsarbete i skolan – är en arbetsprocess för att stötta skolors arbete för alla elevers lika rättigheter och möjligheter i skolan.

PraLin riktar sig till grundskolor och gymnasieskolor som vill:

  • Främja en trygg skolmiljö
  • Få kunskap om aktuell lagstiftning
  • Involvera hela skolan i arbetet med aktiva åtgärder
  • Undersöka verksamheten för att hitta var det finns risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling
  • Få stöd i att analysera resultaten och lösa problemen som kommer fram
  • Följa upp arbetet

PraLin var ett treårigt arvsfondsprojekt som drevs av DU (Diskrimineringsbyrån Uppsala som verkade mellan 2005-2015). Projektet pågick 2010-2012 och genomfördes i samarbete med ett tiotal grund- och gymnasieskolor.

Boka en utbildning hos oss?

Varje utbildning utformas i dialog med beställaren. Det finns alltid möjlighet att anpassa upplägget efter olika förutsättningar och behov. Om du är intresserad av att veta mer är du välkommen att höra av dig till oss.