PraLin i förskolan – Processen

PraLin i förskolan är en processinriktad utbildning för förskolor. Processen ger personal en djupare förståelse för vad lika rättigheter innebär och är ett stöd i att förankra jämlikhet i det dagliga arbetet på förskolan.

Med stöd av PraLin undersöks hur normer och makt kan ligga till grund för diskriminering och kränkande behandling. PraLin erbjuder verktyg att arbeta med alla diskrimineringsgrunder samt andra kategorier som klass och kroppsstorlek.

Processens olika delar består av:

 • Personalutbildning i:
  • Normkritiska perspektiv
  • Likabehandlingsuppdraget
  • Möte med vårdnadshavare/närstående vuxna
  • Handledning i främjande och förebyggande verktyg
  • Handledning i att formulera mål och aktiviteter
  • handledning i uppföljning och utvärdering
 • Verktygsboken Tänka tillsammans: verktygbok för normkritik och likabehandling i förskolan
 • Verktyg för att arbeta med barns delaktighet

Tidsåtgång:

Minst 5 träffar på 4 timmar för utbildning samt tid för personalen att arbeta självständigt med undersökningar och främjande insatser under processledningens gång.

Målgrupp:

All personal som arbetar på förskolan.

För en trygg miljö i skolan!

Hur kan skolan arbeta för att främja alla elevers lika rättigheter? Varför är det viktigt att arbeta med normkritiska perspektiv för att motverka kränkningar?

PraLin – praktiskt likabehandlingsarbete i skolan – är en arbetsprocess för att stötta skolors arbete för alla elevers lika rättigheter och möjligheter i skolan.

PraLin riktar sig till grundskolor och gymnasieskolor som vill:

 • Främja en trygg skolmiljö
 • Få kunskap om aktuell lagstiftning
 • Involvera hela skolan i arbetet med aktiva åtgärder
 • Undersöka verksamheten för att hitta var det finns risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling
 • Få stöd i att analysera resultaten och lösa problemen som kommer fram
 • Följa upp arbetet

PraLin var ett treårigt arvsfondsprojekt som drevs av DU (Diskrimineringsbyrån Uppsala som verkade mellan 2005-2015). Projektet pågick 2010-2012 och genomfördes i samarbete med ett tiotal grund- och gymnasieskolor.

Boka en utbildning hos oss?

Varje utbildning utformas i dialog med beställaren. Det finns alltid möjlighet att anpassa upplägget efter olika förutsättningar och behov. Om du är intresserad av att veta mer är du välkommen att höra av dig till oss.