Vad är diskriminering?

Utbildningen ger grundläggande kunskap om diskriminering samt om hur individer och organisationer kan arbeta mot diskriminering. För den som vill få en fördjupad kunskap diskriminering.

Utbildningen ger:

  • Förståelse för vad diskriminering är
  • Kunskap om diskrimineringslagstiftningen
  • Praktiska exempel på hur diskriminering kan se ut
  • Statistik om diskriminering i Sverige
  • Kunskap om makt, normer och risker för diskriminering
  • Verktyg för att arbeta mot diskriminering i den egna verksamheten

Tidsåtgång:

2 - 8 timmar.

Format:

Föreläsning och/eller workshop med praktiska övningar.

Målgrupp:

För den som vill få en fördjupad kunskap diskriminering.

Boka en utbildning hos oss?

Varje utbildning utformas i dialog med beställaren. Det finns alltid möjlighet att anpassa upplägget efter olika förutsättningar och behov. Om du är intresserad av att veta mer är du välkommen att höra av dig till oss.