Aktiva åtgärder i arbetslivet

ADU:s utbildningar om aktiva åtgärder mot diskriminering i arbetslivet utgår från arbetsgivarens ansvar för att främja allas lika rättigheter samt att förebygga diskriminering och kränkningar. För ledningsgrupp, HR, arbetstagare och fackliga representanter.

Insatserna ger:

  • Handledning i arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering och för lika rättigheter
  • Kunskap om chefers och ledningsgruppers roll i uppdraget med aktiva åtgärder
  • Kunskap om diskrimineringslagen och de nya reglerna om aktiva åtgärder
  • Kunskap om fackets ansvar i arbetet med att förebygga och motverka diskriminering
  • Kunskap om likvärdigt bemötande – till exempel inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård
  • Kunskap om normkritiska perspektiv i arbetet med lika rättigheter
  • Metoder för arbete mot kränkningar, trakasserier och sexuella trakasserier
  • Verktyg för att undersöka risker för diskriminering
  • Verktyg och metoder för att främja lika rättigheter i olika verksamheter

Tidsåtgång:

2 - 8 timmar.

Format:

Föreläsning, workshop eller återkommande handledningstillfällen.

Målgrupp:

Ledningsgrupp, HR, arbetstagare och fackliga representanter.

Boka en utbildning hos oss?

Varje utbildning utformas i dialog med beställaren. Det finns alltid möjlighet att anpassa upplägget efter olika förutsättningar och behov. Om du är intresserad av att veta mer är du välkommen att höra av dig till oss.