Lika rättigheter i förskola och skola

Utbildning till förskolor och skolor som vill utveckla sitt arbete med antidiskriminering och aktiva åtgärder. Utbildningarna utgår från lagen och erbjuder stöd i arbetet med att främja alla barns och elevers lika rättigheter samt att förebygga diskriminering och kränkningar.

Insatsen ger:

  • Kunskap om diskrimineringslagens och skollagens krav
  • Handledning i arbetet med aktiva åtgärder
  • Utrymme att tänka tillsammans
  • Stöd i att utveckla normkritiska perspektiv i det praktiska arbetet
  • Verktyg för praktiskt arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Tidsåtgång:

2 - 8 timmar. Ett eller flera tillfällen.

Format:

Föreläsning, workshop eller återkommande handledningstillfällen.

Målgrupp:

Skolans/förskolans personal.

För mer information om hur skolor och förskolor kan få stöd att arbeta praktiskt och systematiskt med lika rättigheter, se även PraLin-processerna för skolan och förskolan.

Boka en utbildning hos oss?

Varje utbildning utformas i dialog med beställaren. Det finns alltid möjlighet att anpassa upplägget efter olika förutsättningar och behov. Om du är intresserad av att veta mer är du välkommen att höra av dig till oss.