Informationsinsatser och studiebesök

Under ett kortare informationstillfälle informerar ADU om arbetet mot diskriminering. För föreningar, skolor och arbetsplatser.

Insatsen ger:

  • Kunskap om diskrimineringslagen
  • Kunskap om aktiva åtgärder
  • Kunskap om hur en antidiskrimineringsbyrå arbetar

Tidsåtgång:

1 timme.

Format:

Informationsinsats eller studiebesök i våra lokaler.

Målgrupp:

Föreningar, skolor och arbetsplatser.

Boka en utbildning hos oss?

Varje utbildning utformas i dialog med beställaren. Det finns alltid möjlighet att anpassa upplägget efter olika förutsättningar och behov. Om du är intresserad av att veta mer är du välkommen att höra av dig till oss.