Lika rättigheter i civilsamhället och föreningslivet

Utbildning som ger kunskap och möjlighet att reflektera kring hur ideella organisationer kan arbeta för att motverka diskriminering och kränkande behandling i den egna verksamheten. För styrelse, medlemmar eller personal i ideella organisationer.

Utbildningen ger:

  • Förslag på hur organisationer kan arbeta för att förebygga diskriminering, kränkningar och trakasserier
  • Handledning i att planera arbetet med lika rättigheter
  • Kunskap om diskrimineringslagstiftningen
  • Kunskap om normkritiska perspektiv i arbetet för lika rättigheter

Tidsåtgång:

2 - 8 timmar.

Format:

Föreläsning, workshop eller flera handledningstillfällen.

Målgrupp:

Föreläsning, workshop eller flera handledningstillfällen.

Boka en utbildning hos oss?

Varje utbildning utformas i dialog med beställaren. Det finns alltid möjlighet att anpassa upplägget efter olika förutsättningar och behov. Om du är intresserad av att veta mer är du välkommen att höra av dig till oss.