Rådgivning

Om du känner dig diskriminerad, trakasserad eller kränkt och du tror att det har med diskriminering att göra kan du kontakta oss för kostnadsfri rådgivning och stöd. Fyll i vårt anmälningsformulär genom att klicka på länken nedan. Du kan också ringa, maila eller skriva ett brev till oss.

E-post

Skicka ett mail till adu@sensus.se. Beskriv gärna ditt ärende kort och hur du vill bli kontaktad. Vi har tystnadslöfte och du kan vara anonym. Vi återkommer till dig inom 3 veckor.

Telefon

Ring 018-66 19 60 och lämna ett meddelande så ringer vi tillbaka till dig så snart vi kan inom 3 veckor.

Brev

Skriv ett brev till:

Sensus, Antidiskrimineringsbyrån Uppsala

Drottninggatan 4

753 10 Uppsala

Fler länkar

Vårt upptagningsområde är Uppsala län. Om du bor någon annanstans i Sverige hittar du fler Antidiskrimineringsbyråer här

Om ditt ärende är brådskande och gäller diskriminering kan du också vända dig till Diskrimineringsombudsmannens (DO) upplysningstjänst.

Om ditt ärende gäller arbetslivet, är brådskande och gäller exempelvis uppsägning och du är medlem i ett fackförbund, kontakta ditt fackförbund så snart du kan. Om du inte är medlem i ett fackförbund, kontakta oss men också DO, så snart du kan.

Här kan du läsa mer om vårt tystnadslöfte och hur vi behandlar personuppgifter. Här kan du läsa mer om vad som händer när du har kontaktat oss.

Vanliga frågor & svar

Efter att du har anmält en händelse till oss tittar vi närmare på informationen du gett oss. Vi som arbetar på ADU har kunskaper om diskriminering men alla är inte jurister. När det behövs finns det stöd av jurist. Vi ser över om det som har hänt är diskriminering och täcks av Diskrimineringslagen (2008:567; DL). Sen återkommer vi till dig för att berätta vad vi har kommit fram till.

Vi lyssnar in vad som är viktigt för dig och föreslår hur vi kan gå vidare i just ditt ärende. Vi gör ingenting utan ditt godkännande. Om det inte är diskriminering enligt lagen försöker vi föreslå andra sätt för dig att få stöd.

Om vi ser att det kan handla om diskriminering kan vi försöka göra olika saker beroende på vad som har hänt och vad du vill uppnå. Ibland kontaktar vi då den verksamhet som ska ha diskriminerat dig för att få veta hur de ser på det som har hänt. Om vi ser att det går, och du vill gå vidare genom att anmäla till t.ex. Diskrimineringsombudsmannen kan vi vara ett stöd i det, även om det är du som står för anmälan.

Ett fåtal ärenden som kommer till oss kan tas till domstol. Det beror dels på vilka bevis som finns i ditt ärende men också på hur många andra ärenden vi har och om du vill att det ska gå till domstol. Om ditt ärende går till domstol kan ADU inte stå för några rättegångskostnader. Vid stämning i domstol driver vi bara s.k. förenklade tvistemål.

Vi kan aldrig besluta om, eller utlova ersättning eller annan följd av en anmälan till oss. Vi kan inte garantera att du alltid får det stöd du vill ha utan det är vår bedömning och ditt samtycke som avgör om och hur vi kan gå vidare.

Vi tittar närmare på ditt ärende för att se om det kan vara diskriminering enligt Diskrimineringslagen. Du behöver själv vara engagerad i ditt ärende och hjälpa oss att visa vilka bevis för diskriminering som finns. Om vi bedömer att det är diskriminering enligt lag försöker vi hitta ett sätt att gå vidare. Vi gör inget utan ditt godkännande. Om vi bedömer att det inte är diskriminering enligt lag försöker vi föreslå andra sätt för dig att få stöd.

I ärenden som vi bedömer är diskriminering enligt lag kan vi kontakta verksamheten som du anser har diskriminerat dig. Det gör vi dels för att få mer information om hur de ställer sig till anklagelsen. Vi kan också göra det för att samla bevis. Förhoppningen är att det ska bli bättre för dig och att det aldrig ska hända igen.

Vi arbetar för att ge personer som har blivit utsatta för diskriminering stöd i att få upprättelse. Några som kontaktar oss vill ha en ursäkt, några vill att det inte ska hända igen, och andra vill gå till domstol. Beroende på vad som har hänt, vilka bevis som finns och dina önskemål försöker vi sedan hjälpa dig att få upprättelse. Vi kan aldrig lova att du får ersättning eller garantera att du får det stöd eller den upprättelse du önskar. Tillsammans försöker vi hitta den bästa lösningen i just ditt ärende.

När du vänder dig till oss har du rätt att vara anonym. På ADU har alla som kommer i kontakt med klienter och diskrimineringsärenden avgett tystnadslöfte. Det innebär att vi inte säger något om det som framkommer i ett ärende utan samtycke från den som känner sig diskriminerad (klienten).

Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddslagen gälla. Vi värnar om din integritet och dina personuppgifter ska hanteras på ett tryggt sätt i enlighet med gällande bestämmelser.  Det finns flera antidiskrimineringsbyråer runt om i Sverige. Dessa byråer har till stor del olika huvudmän (olika ideella organisationer som ansvarar för verksamheten). Sensus är vår huvudman, men vår verksamhet skiljer sig i vissa delar åt. Därför vill vi upplysa er om detta. Här kan du läsa mer om hur antidiskrimineringsbyråerna och Sensus hanterar personuppgifter: ADU dataskyddspolicy maj 2018  och  Dataskyddslagen Sensus studieförbund Du kan också läsa mer på www.sensus.se/dataskydd

För dig som samtyckt till personuppgiftsbehandling enligt tidigare personuppgiftslagen ser vi att det samtycket fortfarande gäller. Hör av dig direkt till oss på ADU om du vill kalla tillbaka samtycket. Har du några frågor angående dina rättigheter kopplat till dataskyddslagen kontakta gärna dataskydd@sensus.se