Verksamhetsberättelse 2022

26 mars, 2023

Det här är verksamhetsberättelsen från ADU:s sjunde år som lokal antidiskrimineringsverksamhet. Det har varit ännu ett givande år, fyllt av hårt arbete, framgångar och utmaningar, samverkan och nya idéer!

Vi vill tacka alla våra samarbetsparter, MUCF och Uppsala kommun för det här året. Vi ser fram emot att fortsätta det viktiga arbetet mot diskriminering och för lika rättigheter under 2023.