Tingsrätten: Arbetsförmedlingen diskriminerade arbetssökande

28 september, 2020

Det var i september 2017 som en arbetssökande kvinna kom till arbetsförmedlingen i Uppsala för att få stöd i sitt arbetssökande. Väl på plats fick hon inte ta del av arbetsförberedande tjänster som planerat och bemöttes på ett kränkande sätt kopplat till sin etniska tillhörighet. Handläggaren trodde nämligen inte på henne när hon sa att hon var svensk medborgare. Detta trots att hon styrkt sitt medborgarskap med den godkända legitimation Arbetsförmedlingen kräver.

Kvinnan erbjöd sig att cykla hem och hämta sitt pass men handläggaren vägrade. Kvinnan lämnade istället Arbetsförmedlingen i tårar. I fredags meddelades domen mot Arbetsförmedlingen som nu ska betala 10 000 kr jämte ränta till kvinnan i diskrimineringsersättning.

– Vi såg detta som solklar diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, säger Hanin Shakrah, jurist på Antidiskrimineringsbyrån Uppsala som tillsammans med Diskrimineringsbyrån Gävleborg och Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr drivit ärendet mot Arbetsförmedlingen. Om ens medborgarskap blir ifrågasatt med hänvisning till etnisk tillhörighet i form av dialekt eller så kallad brytning, då är det diskriminerande och det har tingsrätten nu slagit fast, fortsätter Hanin Shakrah.

Arbetsförmedlingen har tidigare meddelat att de skulle se över sina rutiner, och handläggaren ifråga är inte längre anställd på den aktuella arbetsförmedlingen.

– Det är inte tillräckligt. Missgynnandet i det här ärendet ligger både i bemötandet, dvs. den direkta kränkningen som bemötandet utgjorde för kvinnan, men också i att hennes möten och de insatser hon hade rätt till blev uppskjutna ytterligare, säger Maja Sköld, jurist på Diskrimineringsbyrån Gävleborg och Rättighetscentrum Dalarna.

– Det faktum att Arbetsförmedlingen inte kunnat redogöra för varför vissa personer, dvs personer som talar med en dialekt eller brytning, måste styrka sina medborgarskap medan andra inte måste det är av stor vikt i det här fallet säger Aida Babakirad, jurist på Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr.  Uttryckligen betyder det alltså att personer som Arbetsförmedlingen uppfattar som att de har ett annat medborgarskap än svenskt riskerar att diskrimineras när de söker jobb. Olika regler för olika personer baserat på etniska attribut –det är diskriminering, fortsätter Aida Babakirad.

Fotnot:

Det finns 18 lokala antidiskrimineringsverksamheter i Sverige som ger råd och stöd till personer som diskriminerats. Antidiskrimineringsbyråerna finansieras bland annat av MUCF, Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor.

Presskontakt:

Olivia Novotny Bill, Verksamhetsledare

Antidiskrimineringsbyrån Uppsala

Telefon: 0733210674

E-post: olivia.novotny.bill@sensus.se