Antidiskrimineringsbyrån Uppsala
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Rapportsläpp från Antidiskrimineringsbyråerna

21 juni, 2022

RAPPORTSLÄPP! För att synliggöra det arbete som vi antidiskrimineringsbyråer gör Sverige i arbetet mot diskriminering och för mänskliga rättigheter släpper vi en rapport.

Den kan ses som ett komplement till Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor, MUCF:s, årliga rapport om antidiskrimineringsbyråerna. Vi vill visa på fler effekter av vårt arbete och lyfta behovet vi ser av en utökad och formaliserad samverkan mellan relevanta aktörer där vi inkluderas i arbetet för ett samhälle fritt från diskriminering.

Byråernas egna rapport hittar du här: PDF-länk.

MUCF:s rapport hittar du här: PDF-länk.