Antidiskrimineringsbyrån Uppsala
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Nya Verktygsboken PraLin – ute nu!

10 maj, 2023

PraLin är verktygsboken som hjälper skolor att jobba praktiskt mot diskriminering! Verktygsboken PraLin – Praktiskt arbete med lika rättigheter i skolan släpps nu i en ny version med uppdaterade tipslistor, mallar och text. Personal och elever i grundskolor, gymnasier och andra utbildningsformer kan använda bokens kunskap, verktyg, texter och metoder som stöd i sitt arbete med jämlikhet. Här på vår hemsida finner du också filmer som kan användas ihop med boken.

PraLin är också en arbetsprocess för att stötta skolors arbete för alla elevers lika rättigheter och möjligheter i skolan. PraLin riktar sig till grundskolor och gymnasieskolor som vill:

  • främja en trygg skolmiljö
  • få kunskap om diskriminering och aktuell lagstiftning
  • involvera hela skolan i arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering
  • undersöka risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling
  • få stöd i att analysera riskerna och åtgärda dem
  • följa upp sitt förebyggande arbete

Boken är ett resultat av tre olika projekt som har finansierats av Arvsfonden:  PraLin – Praktiskt likabehandlingsarbete i skolan 2009–2012 av Diskrimineringsbyrån Uppsala, DU, och boken Pralin i skolan – handboken, PraLin i förskolan 2012-2014 också av DU, som mynnade ut i boken Tänka tillsammans: verktyg för normkritik och likabehandling i förskolan och DiBU, Diskriminering mot barn och unga, 2016-2019 som drevs Malmö Mot Diskriminering, MmD, som resulterade i den första utgåvan av Verktygsboken PraLin, Praktiskt arbete med lika rättigheter i skolan 2018. 

Tack till Agera Värmland, Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr, Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne, Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal, Diskrimineringsbyrån Gävleborg, Malmö Mot Diskriminering, Rättighetscentrum Dalarna, Rättighetscentrum Halland, Rättighetscentrum Norrbotten och Rättighetscentrum Västerbotten samt Örebro Rättighetscenter som bidragit till att göra detta nytryck möjligt.

Verktygsboken PraLin ger er precis det den heter: praktiska verktyg för arbete med lika rättigheter i skolan. Vill ni komma igång eller vässa ert förebyggande arbete mot diskriminering? Beställ Verktygsboken PraLin här och kontakta oss för en kortare introduktion eller en längre utbildning!