Ingen prövning för diskriminerade mammor – vi ger inte upp

9 april, 2020

Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, RFSL och Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd, är mycket besvikna över Högsta förvaltningsdomstolens nyliga besked om att prövningstillstånd inte beviljas i ett ärende som rör föräldraskap i samkönade relationer.

Ärendet rör Sara och Soledad som fick barn i Spanien och hela familjen bodde där innan de bestämde sig för att flytta till Sverige, Saras hemland. Men efter flytten till Sverige räknas inte Soledad som förälder till sitt barn längre. Ett barn har förlorat en förälder och en förälder har förlorat sitt barn, efter Skatteverkets tolkning av den svenska lagstiftningen. Ett olikkönat par som hade fått barn via assisterad befruktning och sedan flyttat till Sverige hade inte haft samma problem.

– Vi och Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd har drivit det här ärendet utifrån att det är en solklar kränkning av föräldrars – och barns – mänskliga rättigheter. Det faktum att samkönade föräldrapar inte anses ha samma rätt som olikkönade föräldrapar att få sitt föräldraskap erkänt av den svenska staten är ju helt ofattbart, säger Olivia Novotny Bill, verksamhetsledare på Antidiskrimineringsbyrån Uppsala.

Sara och Soledads fall har prövats i Kammarrätten som i början av juni meddelade att Skatteverkets beslut att inte erkänna Soledad som förälder var korrekt. Domen överklagades men idag kom alltså besked om att ärendet inte beviljas prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Dagens besked är ett rejält nederlag för de mänskliga rättigheterna. Det kan inte vara rätt att barn med två mammor diskrimineras på det här sättet, det här är fruktansvärt.

– Vi hade hoppats på en prövning i högsta instans eftersom domstolarna har dömt väldigt olika i likartade fall. Det är ett väldigt oklart rättsläge och det skulle behöva redas ut. Det är högst anmärkningsvärt att Högsta förvaltningsdomstolen inte ens meddelar prövningstillstånd då rättsläget är så pass oklart säger Emmi Kjälled, som tillsammans med jurist Elin Boyer vid Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, är Sara och Soledads rättsliga ombud. Dagens besked är ett rejält nederlag för de mänskliga rättigheterna. Det kan inte vara rätt att barn med två mammor diskrimineras på det här sättet, det här är fruktansvärt, fortsätter Emmi.

I februari i år meddelade regeringen att de tillsatt en utredning som ska se över hur utländska föräldraskap i större utsträckning kan erkännas i Sverige. Beskedet idag går dock i en helt annan riktning.

– Beskedet att Saras och Soledads fall inte kommer att prövas sätter än en gång fingret på att lagstiftningen på området behöver förändras. RFSL har länge velat se en översyn av frågan, för att säkerställa att barn till samkönade par har samma rättigheter som barn till olikkönade par, säger RFSL:s förbundsordförande Deidre Palacios.

– Det är självklart välkommet att regeringen vill se över möjligheten att ändra dagens regler, men även med dagens lagstiftning menar vi att Skatteverket och Högsta förvaltningsdomstolen borde ha kunnat erkänna föräldraskap som har fastställts i utlandet, säger Emmi Kjälled. Det är vanligt att både RFSL och antidiskrimineringsbyråer kontaktas av föräldrar i liknande situationer som Sara och Soledad.

– De föräldrar vi talar med tror inte sina öron när de hör hur det är i Sverige, vi trodde nog alla att Sverige hade kommit längre, men tyvärr hade vi fel, säger Olivia Novotny Bill. Vi kommer nu se över hur vi kan ta Sara och Soledads ärende vidare, vi ger inte upp, fortsätter Olivia.