Antidiskrimineringsbyrån Uppsala
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Debatt: Från rättighetskamp till lagändring

12 september, 2022

Sverige ses ofta som ett land där hbtq-personer har jämlika möjligheter och rättigheter. Bilden av Sverige jämförs ibland med att hbtq-personer har det sämre och saknar rättigheter i andra länder. Men parallellt med att vi kämpar för att alla hbtq-personer som flyr förtyck ska få rätt till skydd i Sverige, fortsätter kampen för lika rättigheter även här.

Som lokal antidiskrimineringsbyrå erbjuder vi kostnadsfri rådgivning, stöd och information om diskriminering. Vi får ofta in ärenden som visar att kampen för hbtq-personers rättigheter fortfarande måste föras även på hemmaplan. Under snart fem år har vi på Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, tillsammans med Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd och RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter) drivit en fråga som handlar om rättigheter för samkönade föräldrapar. 

Fallet vi har drivit handlar om en familj med två vårdnadshavare som båda haft juridisk status som mammor i ett annat land, en rättighet som fråntogs en av dem vid flytten till Sverige. Det betydde att föräldern som inte burit och fött barnet fråntogs vårdnaden och tvingades efter många smärtsamma turer att adoptera det barn hen redan var förälder till.   

Den juridiska processen gick långsamt. Vi startade 2017 och vann mot Skatteverket i Förvaltningsrätten men förlorade i Kammarrätten. Trots förlusten gav vi inte upp. Genom opinionsbildning, namninsamlingar och påverkansarbete har vi tillsammans med den kämpande familjen och andra bidragit till att lagen äntligen ändrades. Sedan den 1 augusti 2022 behöver samkönade par som skaffat barn utomlands, och där ena föräldern har fött barnet, inte längre adoptera sina egna barn. Deras barn behöver inte heller bli fråntagna en av sina föräldrar. För det känner vi en enorm stolthet. Det har inte gått snabbt, men det gick!  

Samhället och världen förändras och lagar måste uppdateras för att hänga med och vara aktuella i den tid vi lever! Det går att ändra lagar. Sakta men säkert flyttar vi små stenar i taget och plötsligt har vi flyttat berg. 

Under denna vecka, som avslutas med Uppsala Pride – Welcome out, vill vi påminna om att mänskliga rättigheter aldrig kan tas för givna. Samtidigt som vi stolt och stort firar de framgångar som nyligen nåtts för hbtq-personers rättigheter i Uppsala, Sverige och internationellt.  

Det behövs fler rättsliga prövningar av situationer där mänskliga rättigheter kränks. Antidiskrimineringsbyråerna utgör ett viktigt komplement till Diskrimineringsombudsmannen (DO) och fackförbunden i fråga om att skapa rättslig praxis och i att försöka få upprättelse för människor som utsätts för diskriminering. Vi ger inte upp även om det många gånger tar orimligt lång tid att bekämpa diskriminering. Men sten för sten flyttar vi små berg av orättvisor som är av stor betydelse.  

Så, denna vecka känner vi stolthet, och påminns om att vi aldrig kan luta oss tillbaks och tänka att vi är klara. Vi fortsätter kämpa, och vi ger aldrig upp! 

Antidiskrimineringsbyrån Uppsala

Publicerad i UNT debatt 2022-09-12.