Antidiskrimineringsbyrån Uppsala söker praktikant!

29 april, 2021

Antidiskrimineringsbyrån Uppsala söker praktikant hösten 2021.

Antidiskrimineringsbyrån Uppsala är en av 18 lokala antidiskrimineringsverksamheter i Sverige. Vi arbetar med att ge kostnadsfri rådgivning och stöd till personer som har blivit utsatta för eller har frågor om diskriminering. Vi arbetar även förebyggande genom opinionsbildning och utbildning mot diskriminering.

Vi kommer att fokusera mer på vårt opinionsbildande arbete med särskilt fokus på kommunikation och sociala medier framöver. Nu söker vi en praktikant till vårt team!

Dina specifika arbetsuppgifter bestäms utifrån dina intressen och kompetenser samt utifrån verksamhetens behov, men vi tror att du som vill praktisera här vill göra skillnad!

Vi tror att du:

  • Tycker att det är kul med kommunikation och att nå ut med kärnfulla budskap
  • Är bra på, och tycker om att kommunicera och skapa innehåll till bland annat sociala medier
  • Har engagemang och kunskap om normkritiska perspektiv, diskriminering och människorättsfrågor
  • Är kreativ, prestigelös, kommunikativ och ansvarstagande

Det är ett plus om du har kunskap och/eller erfarenhet av arbete mot diskriminering, särskilt kopplat till att motverka vithetsnormer och funktionsnormer. Det är också ett plus om du har kunskap och eller erfarenhet av att ta fram tillgängligt innehåll (film, bild, text).

Vi är en liten verksamhet med tre anställda och vi hjälper varandra i stort och smått. Dina praktikuppgifter kan därför variera – precis som våra!

Som praktikant får du:

  • Erfarenhet av att arbeta i en civilsamhällesorganisation som arbetar brett mot diskriminering genom rådgivning, opinionsbildning och utbildning
  • Praktikintyg, arbetslivserfarenhet och referenser att använda i din framtida karriär - medverka i olika sammanhang där du kan knyta kontakter inom en rad områden, organisationer och arbetsplatser

Din praktik ska ingå som en del i en utbildning som berättigar till studiestöd och pågå under helst 20 veckor. Praktik som arbetsförberedande åtgärd är också möjligt.

Kontoret ligger i Uppsala men under pandemin arbetar vi alla hemifrån och har bra digitala förutsättningar för det. Vi har dagliga avstämningar såväl som veckomöten och andra regelbundna möten. Om förutsättningarna ändras vill vi gärna att du utgår från kontoret någon eller några dagar i veckan och då kan även resor inom länet vara aktuella.

Om du har frågor kan du ringa 018-66 19 55 eller mejla adu@sensus.se.

Vi vill ha din ansökan senast den 19 maj. Urval sker vecka 20 och 21, intervjuer sker digitalt vecka 22 och erbjudande om praktikplats meddelas senast 4 juni. Praktiken startar vecka 35 eller efter överenskommelse.

Såhär ansöker du:

Besvara frågorna nedan på max en sida/A4 totalt:

  1. Vad innebär antidiskriminering och arbete med mänskliga rättigheter för dig? Beskriv gärna ett exempel på arbete inom dessa frågor som du har varit med om eller något som du brinner för.
  2. Det är viktigt för Antidiskrimineringsbyrån Uppsala att så många som möjligt ska kunna ta del av och förstå vårt arbete och informationen som vi sprider. Beskriv hur du tycker att information ska spridas så att så många som möjligt ska kunna nås och förstå det vi sprider.
  3. Beskriv om du har erfarenheter av att ta fram innehåll för sociala medier och/eller film/text/bild.

Skicka bara svar på frågorna (max en sida totalt) i ett dokument som du bifogar i ett mail. Skriv inga personuppgifter, namn eller liknande, i dokumentet. I mailet skriver du vilken utbildning du går eller på vilket sätt du har praktik och hur lång din praktik är, samt anger dina kontaktuppgifter. Bifoga även CV i ett separat dokument, i samma mail. I mailets ämnesrad/subject skriver du: ”Ansökan praktik ADU”.

Mejlet och svaren på frågorna skickas till administratören erika.strandman@sensus.se senast den 19 maj.

Om du blir inbjuden till intervju kommer vi att efterfråga referenser från tex lärare, arbetsgivare, föreningskollega eller någon annan person som kan intyga att du är den vi söker!

Välkommen med din ansökan!