Antidiskrimineringsbyrån Uppsala
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Antidiskrimineringsbyrån Uppsala (ADU) söker jurist

10 oktober, 2021

Sensus studieförbund är sedan februari 2016 huvudman för en lokal antidiskrimineringsverksamhet i Uppsala. Antidiskrimineringsbyrån Uppsala (ADU) är en av Sveriges 18 antidiskrimineringsbyråer som arbetar för mänskliga rättigheter och mot diskriminering och trakasserier. Vi söker nu en jurist som kommer att ansvara för hanteringen av diskrimineringsärenden.

Antidiskrimineringsbyrån Uppsala har i uppdrag att erbjuda kostnadsfri rådgivning och stöd till personer som känner sig diskriminerade. I uppdraget ingår även att förebygga diskriminering och kränkningar genom utbildning och information samt opinionsbildning. Våra utbildningar och material utgår från normkritiska perspektiv. Det innebär att frågor om diskriminering och kränkningar kopplas till normer och makt. Finansiering sker idag genom statliga medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Uppsala kommun.

Tjänsten vi nu ska tillsätta för arbetet med verksamhetens ärendehantering innebär huvudsakligen juridisk rådgivning och stöd till personer som känner sig diskriminerade eller till verksamheter som riskerar att diskriminera. Stödet till enskilda innebär i första hand rådgivning och att söka lokala lösningar i diskrimineringsärenden men ett fåtal ärenden tas även till domstol.

Du kommer att ingå i en arbetsgrupp med två personer som gemensamt ansvarar för verksamhetens olika områden kopplade till information, opinionsbildning, utbildning och du kommer att ansvara för ärendehanteringen.

Huvudsakligt ansvarsområde:
Övergripande ärendehanteringsansvar; leder, samordnar och utvecklar ärendehanteringen och rådgivningen till enskilda.

Arbetsuppgifter:

 • Juridisk rådgivning och stöd till privatpersoner i diskrimineringsärenden inklusive att utreda, bereda och driva juridiska ärenden
 • Agera som ombud i rättsprocesser
 • Möta klienter, förhandla med motparter och hantera rådgivning per telefon och mail
 • Delta i skrivandet av remissvar och opinionsbildande aktiviteter
 • Delta i samverkansforum med andra jurister, byråer och samarbetsparter i civilsamhället
 • Föra och sammanställa statistik
 • Utvärdera och utveckla handläggningen av ärendehanteringen
 • Omvärldsbevakning och omvärldsanalys
 • Delta i planering och utförande av utbildning, informationsspridning och evenemang

Vi söker dig som:

 • Har juridisk examen
 • Har kunskap och erfarenhet av arbete med antidiskrimineringsfrågor och mänskliga rättigheter
 • Har erfarenhet och förmåga att möta människor i en utsatt situation i individuell rådgivning
 • Har vana av att samarbeta med andra såväl som att arbeta självständigt
 • Trivs med varierade arbetsuppgifter i ett litet team

Det är meriterande om du har:

 • Erfarenhet av att utreda, bereda och driva juridiska ärenden.
 • Erfarenhet av juridisk förhandling eller medling
 • Processvana eller erfarenhet av att bereda rättsprocesser och juridiska ärenden
 • Goda kunskaper i MS Excel
 • Har minst tre års arbetslivserfarenhet

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 75% med 6 månaders provanställning och eventuell möjlighet till 100%. Kollektivavtal finns mellan Fremia och Unionen. Vi tillämpar målstyrd arbetstid motsvarande ca ca 30h/vecka för 75% tjänst och ca 40h/vecka för heltid. Resor och viss helg- eller kvälltjänstgöring kan förekomma. Tillträde efter överenskommelse i januari 2022.

Intresserad?
Istället för ett personligt brev vill vi att du bifogar ett worddokument med svar på tre frågor. Bifoga även ditt CV. Efter att ha tittat på svaren på frågorna gör vi ett första urval och därefter läser vi de CV som tillhör sökande som valts ut utifrån svaren på frågorna. Vi kontaktar sedan utvalda sökande till intervju.

Besvara frågorna nedan på max en A4 totalt:

 1. Antidiskrimineringsbyrån Uppsalas syfte är att arbeta mot diskriminering och för lika rättigheter. Vad innebär antidiskriminering och arbete med mänskliga rättigheter för dig? Beskriv gärna ett exempel på arbete med dessa frågor som du har varit med om.
 2. Det är viktigt för ADU att personer som tar kontakt med oss får ett professionellt och ickediskriminerande bemötande. Beskriv ett tillfälle då du har bidragit till ett sådant bemötande, eller hur du skulle bidra till ett sådant.
 3. Beskriv ett arbete eller en annan erfarenhet där du har arbetat med ärendehandläggning eller med att skapa struktur och rutiner.

Sista ansökningsdatum är den 8 november. Intervjuer kommer att genomföras i slutet av november. Tillträde i januari 2022.

Frågor om tjänsten besvaras av Olivia Novotny Bill, verksamhetsledare 018-661955.
Facklig representant, Unionen, Staffan Ljunggren, 018-661958.

Huvudmannen Sensus är Sveriges fjärde största studieförbund. Sensus studieförbund skapar och finns med där mötesplatser för bildning och kultur utvecklas. Vi lyfter fram relationer, rättigheter, hållbarhet och livsfrågor. Allt vi gör är folkbildning. Läs mer på www.sensus.se