Antidiskrimineringsbyrån Uppsala

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning och stöd i diskrimineringsärenden. Vi utbildar också om diskriminering, arbete med lika rättigheter och aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier.

Om diskriminering

Diskriminering innebär att någon missgynnas eller kränks, alltså behandlas sämre än andra. Det är förbjudet enligt lag om det beror på någon av de sju diskriminerings-grunderna. 

Rådgivning

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning och stöd i diskrimineringsärenden. Kontakta oss om du upplevt diskriminering i Uppsala län eller har frågor om diskriminering. 

Utbildning

Vi erbjuder utbildningar inom olika områden med koppling till jämlikhet, likabehandlingsarbete och diskrimineringslagen. Våra utbildningar utgår från normkritiska perspektiv. 

2000
ADU grundades i Uppsala
0
Antidiskrimineringsbyråer finns i Sverige
1000
Ex. av verktygsboken PraLin har tryckts

Verksamhetsberättelse 2022

För att synliggöra det arbete som vi gjort under året skapar vi en årlig verksamhetsberättelse. Läs den via länken nedan!

Antidiskrimineringspodden

I Antidiskrimineringspodden pratar vi om vad diskriminering är, hur diskriminering kan förebyggas och vad en antidiskrimineringsbyrå gör. Vi pratar också om normer och makt, och hur det hänger ihop med diskriminering och orättvisor i samhället. 

Högt i tak? Om normer, makt och tryggare rum

Strukturell diskriminering - hårda eller mjuka frågor?

Antidiskrimineringspodden

I Antidiskrimineringspodden pratar vi om vad diskriminering är, hur diskriminering kan förebyggas och vad en antidiskrimineringsbyrå gör. Vi pratar också om normer och makt, och hur det hänger ihop med diskriminering och orättvisor i samhället. 

Högt i tak? Om normer, makt och tryggare rum

Strukturell diskriminering - hårda eller mjuka frågor?

Nyheter

Häng med i vad som händer hos oss på Antidiskrimineringsbyrån Uppsala just nu –  följ våra senaste uppdateringar under fliken “Nyheter”.