Antidiskrimineringsbyrån Uppsala

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning och stöd i diskrimineringsärenden. Vi utbildar också om diskriminering, arbete med lika rättigheter och aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier.

Vad är diskriminering?

Diskriminering innebär att en person eller en grupp särbehandlas, det vill säga kränks eller behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation.

Om diskriminering

Antidiskrimineringspodden

I Antidiskrimineringspodden pratar vi om vad diskriminering är, hur diskriminering kan förebyggas och vad en antidiskrimineringsbyrå gör. Vi pratar också om normer och makt, och hur det hänger ihop med diskriminering och orättvisor i samhället. 

Till podden
Aktuellt

Läs om vad som är på gång