Välkommen

Antidiskrimineringsbyrån Uppsala (ADU) erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd i diskrimineringsärenden. Den som vänder sig till oss har rätt att vara anonym.

Diskriminering innebär att en person missgynnas eller kränks, alltså behandlas sämre än någon annan. I listan till höger kan du läsa mer om diskriminering och vad ADU erbjuder.

Om du känner dig diskriminerad, trakasserad eller kränkt: ring 018-66 19 50 (vxl) eller använd detta formulär. Vi tar kontakt med dig så snart vi kan.

Om ditt ärende är brådskande och gäller diskriminering kan du också vända dig till Diskrimineringsombudsmannens (DO) upplysningstjänst:  www.do.se  Telefon: 08-120 20 700.
E-post: do@do.se

Om ditt ärende gäller arbetslivet, är brådskande och gäller exempelvis uppsägning och du är medlem i ett fackförbund, kontakta ditt fackförbund. Om du inte är medlem i ett fackförbund, kontakta DO: Telefon: 08-120 20 700. E-post: do@do.se

Vi arbetar förebyggande mot diskriminering genom utbildning, samverkan och opinionsbildning. Om du är intresserad av utbildning, material eller annan information kontakta oss via adu@sensus.se
eller 018-66 19 53.