Tystnadslöfte & dataskydd

När du vänder dig till oss har du rätt att vara anonym. På ADU har alla som kommer i kontakt med klienter och diskrimineringsärenden avgett tystnadslöfte. Det innebär att vi inte säger något om det som framkommer i ett ärende utan samtycke från den som känner sig diskriminerad (klienten).

Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddslagen gälla. Vi värnar om din integritet och dina personuppgifter ska hanteras på ett tryggt sätt i enlighet med gällande bestämmelser.  Det finns flera antidiskrimineringsbyråer runt om i Sverige. Dessa byråer har till stor del olika huvudmän (olika ideella organisationer som ansvarar för verksamheten). Sensus är vår huvudman, men vår verksamhet skiljer sig i vissa delar åt. Därför vill vi upplysa er om detta. Här kan du läsa mer om hur antidiskrimineringsbyråerna och Sensus hanterar personuppgifter: ADU dataskyddspolicy maj 2018  och  Dataskyddslagen Sensus studieförbund Du kan också läsa mer på www.sensus.se/dataskydd

För dig som samtyckt till personuppgiftsbehandling enligt tidigare personuppgiftslagen ser vi att det samtycket fortfarande gäller. Hör av dig direkt till oss på ADU om du vill kalla tillbaka samtycket. Har du några frågor angående dina rättigheter kopplat till dataskyddslagen kontakta gärna dataskydd@sensus.se