Nyheter

Antidiskrimineringsbyrån Uppsala (ADU) söker juristSensus studieförbund är sedan februari 2016 huvudman för en lokal antidiskrimineringsverksamhet i Uppsala. Antidiskrimineringsbyrån Uppsala (ADU) är en

Läs hela artikeln i tidningen Ottar: https://www.ottar.se/artiklar/linda-och-martin-nekas-ivf-f-r-att-de-har-boendest-d

Det var i september 2017 som en arbetssökande kvinna kom till arbetsförmedlingen i Uppsala för att få stöd i sitt arbetssökande. Väl

PraLin – Practical toolkit for equal rights in education now available in English! The Uppsala Antidiscrimation Office, ADU, and Malmö Against Discrimination,

Den 27 januari i år granskades situationen gällande de mänskliga rättigheterna i Sverige inom ramen för FN:s Universal Periodic Review (UPR). Ett stort antal länder lämnade då totalt 300 rekommendationer till Sverige om åtgärder inom många olika ämnesområden.

Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, RFSL och Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd, är mycket besvikna över Högsta förvaltningsdomstolens nyliga besked om att prövningstillstånd inte beviljas i ett ärende som rör föräldraskap i samkönade relationer.