Material

Verktygsboken PraLin – Praktiskt arbete med lika rättigheter i skolan 

Verktyg, metoder och arbetssätt för praktiskt arbete med lika rättigheter i skolan. Boken riktar sig till personal och elever i grundskola och gymnasieskola för ett gemensamt jämlikhetsarbete i praktiken. 

PraLin Prislista och instruktion för beställning

Eller ladda ned Pralin som pdf

Nyhet! PraLin på engelska! Beställ gratis Pdf på adu@sensus.se

Tänka tillsammans – verktygsbok för normkritik och likabehandling
i förskolan 
100 kr
Eller ladda ned som PDF


PraLin – inspirationsskrift från projektet PraLin i förskolan 2013-2015. Likabehandling och normkritik i förskolan 50 kr.

 

Kim berättar – om när det blev orättvist och dumt. Och när det blev bra igen.

Boken riktar sig till elever och lärare från förskoleklass till mellanstadiet. “Kim berättar” är framtagen av Malmö Mot Diskriminering och beställs genom dem: https://malmomotdiskriminering.se/publikationer/ 

 

 

Rätt åt dig! En bok om din rätt att inte bli diskriminerad

Boken riktar sig elever och personal från mellanstadiet till gymnasiet. “Rätt åt dig!” är framtagen av Malmö Mot Diskriminering och beställs genom dem: https://malmomotdiskriminering.se/publikationer/ 

 


Agera utan att diskriminera 50 kr


Nätaktivistboken 50 kr


Agera mot näthat 50 kr


Näthat i skolan 50 kr


Företag mot näthat 50 kr

Du kan beställa våra material genom att maila adu@sensus.se. Ange vilket material och antal du vill beställa. Observera att kostnad för frakt och emballage tillkommer. Ange också om du vill ha en e-postfaktura eller en pappersfaktura.

Om du beställer som privatperson behöver vi ditt namn, adress, telefonnummer och personnummer samt e-postadress.

Om du beställer som företag eller organisation behöver vi uppgifter om dig som beställare, leverans- och fakturaadress samt eventuell referens, organisationsnummer, telefonnummer och mailadress.