Material

NYHET: Verktygsboken PraLin – Praktiskt arbete för lika rättigheter i skolan 

PraLin Prislista och instruktion för beställning

Eller ladda ned Pralin som pdf:

 

Tänka tillsammans – verktygsbok för normkritik och likabehandling
i förskolan 
100 kr
Eller ladda ned som PDF


PraLin – inspirationsskrift från projektet PraLin i förskolan 2013-2015. Likabehandling och normkritik i förskolan 50 kr.


Agera utan att diskriminera 50 kr


Nätaktivistboken 50 kr


Agera mot näthat 50 kr


Näthat i skolan 50 kr


Företag mot näthat 50 kr

Du kan beställa våra material genom att maila adu@sensus.se. Ange vilket material och antal du vill beställa. Observera att kostnad för frakt och emballage tillkommer. Ange också om du vill ha en e-postfaktura eller en pappersfaktura.

Om du beställer som privatperson behöver vi ditt namn, adress, telefonnummer och personnummer samt e-postadress.

Om du beställer som företag eller organisation behöver vi uppgifter om dig som beställare, leverans- och fakturaadress samt eventuell referens, organisationsnummer, telefonnummer och mailadress.