Länkar

Vid frågor gällande diskriminering kan du också vända dig till Diskrimineringsombudsmannens (DO) upplysningstjänst:
https://www.do.se
Telefon: 08-120 20 700
E-post: do@do.se

För att anmäla kränkande behandling i skolan:
Barn- och elevombudet, BEO
https://beo.skolinspektionen.se/