Länkar

Länkar

DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar mot diskriminering. Vid frågor som rör diskriminering eller diskrimineringslagen kan du vända dig DO:s upplysningstjänst. 

IVO

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om (LSS).

BEO

Barn- och elevombudets (BEO) uppgift är att ta tillvara elevers rättigheter genom att se till att förskolor och skolor följer skollagen gällande kränkande behandling. 

Skolinspektionen

Skolinspektionen arbetar för att alla barn och elever ska få en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö, och ser till att skolorna följer lagar och regler. 

Antidiskrimineringsbyråer i andra län

Bor du inte i Uppsala län eller rör din fråga något som hänt i ett annat län? Det finns idag 18 Antidiskrimineringsbyråer i Sverige. Ta kontakt med din närmaste byrå för råd och stöd i diskrimineringsärenden via länkarna nedan.