Antidiskrimineringsbyråer i andra län

Diskrimineringsbyråer i andra län Bor du inte i Uppsala län eller rör din fråga något som hänt i ett annat län? Det finns idag 17 Antidiskrimineringsbyråer i Sverige. Ta kontakt med din närmaste byrå för råd och stöd i diskrimineringsärenden här:

Norrbotten:
Rättighetscentrum Norrbotten www.rattighetscentrum.se/norrbotten

Västerbotten:
Rättighetscentrum Västerbotten www.rattighetscentrum.se/vasterbotten

Gävleborg:
Diskrimineringsbyrån Gävleborg www.diskriminering.org

Dalarna:
Rättighetscentrum Dalarna www.rattighetscentrum.se/dalarna

Värmland:
Brottsförebyggande Centrum i Värmland www.bfciv.se/verksamhet/antidiskrimineringsverksamheten

Stockholm:
ADB Stockholm Syd
http://www.adb-stockholm.org Antidiskrimineringsbyrån

Stockholm Norr www.antidiskrimineringstockholm.se

Civil Rights Defenders Stockholm www.crd.org

Sörmland och Västmanland:
Diskrimineringsbyrån Humanitas www.humanitas.se

Örebro:
Rättighetscenter Örebro www.rattighetscenter.se

Östergötland:
Byrån Mot Diskriminering i Östergötland www.diskriminering.se

Västra Götaland:
Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering www.gbgrc.se

Antidiskrimineringsbyrån Trollhättan www.integrationsforum-adb.se

Kalmar:
Antidiskrimineringsbyrån Sydost www.adbsydost.se

Skåne:
Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne www.adbnorraskane.se

Malmö mot Diskriminering www.malmomotdiskriminering.se