Kontakta oss

Rådgivning

Nu har vi stängt ärendehanteringen för nya ärenden under sommaren. Vi planerar att öppna igen för nya ärenden den 27 augusti.

Om ditt ärende är brådskande och gäller diskriminering kan du också vända dig till Diskrimineringsombudsmannens (DO) upplysningstjänst:  www.do.se  Telefon: 08-120 20 700.
E-post: do@do.se

Om ditt ärende gäller arbetslivet, är brådskande och gäller exempelvis uppsägning och du är medlem i ett fackförbund, kontakta ditt fackförbund. Om du inte är medlem i ett fackförbund, kontakta DO:
Telefon: 08-120 20 700. E-post: do@do.se

We are now closed for new cases for the summer. We are planning on reopening the counselling for new cases on August 27.

For questions about discrimination you can also contact the Discrimination Ombudsman’s (DO) Information Service: www.do.se Phone: 08-120 20 700 Email: do@do.se


Utbildning och information

Vill du förebygga diskriminering eller arbeta med likabehandling i din verksamhet? Kontakta oss på 018-66 19 53 eller adu@sensus.se