Filmer

Sveriges antidiskrimineringsbyråer berättar!

En film av Sveriges antidiskrimineringsbyråer om vilka vi är och vad vi gör!

Webbserie: Diskriminering pågår – byråerna berättar!

I webbserien försöker vi göra diskriminering, och hur du kan motverka det, enklare att förstår. Serien är ett samarbete mellan alla antidiskrimineringsbyråer i Sverige och vi publicerar avsnitten på vår Youtubekanal.

Vad är diskriminering?

I det här första avsnittet berättar Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd om vad diskriminering är för något enligt lagen och vart du kan vända dig om du har blivit diskriminerad.

Normer spelar roll!

I det här andra avsnittet berättar Örebro Rättighetscenter om normkritik och varför det är ett viktigt verktyg i arbetet mot diskriminering.

Aktiva åtgärder i skola och förskola!

I det tredje avsnittet får tittaren tips från Antidiskrimineringsbyrån Uppsala om praktiskt arbete med lika rättigheter och mot diskriminering i skola och förskola.

Perspektivbyrån: en detektivlek för lika rättigheter

I fjärde avsnittet delar Rättighetscentrum Västerbotten med sig av sin metod Perspektivbyrån; en interaktiv lek med syfte att skapa tryggare och mer inkluderande verksamheter för barn 8-12 år.

Barnrättsperspektivet i arbetet med lika rättigheter

I det här avsnittet delar Malmö mot diskriminering med sig av sin informationsfilm om BBB-perspektivet: barnets perspektiv, barnperspektivet och barnrättsperspektivet.

Vad händer när jag har anmält diskriminering?

I det här avsnittet delar Byrån mot diskriminering i Östergötland med sig av vad som händer efter att du har anmält diskriminering.