Filmer

Sveriges antidiskrimineringsbyråer berättar!

En film av Sveriges antidiskrimineringsbyråer om vilka vi är och vad vi gör!

Webbserie: Diskriminering pågår – byråerna berättar!

I webbserien försöker vi göra diskriminering, och hur du kan motverka det, enklare att förstår. Serien är ett samarbete mellan alla antidiskrimineringsbyråer i Sverige och vi publicerar avsnitten på vår Youtubekanal.

Vad är diskriminering?

I det här första avsnittet berättar Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd om vad diskriminering är för något enligt lagen och vart du kan vända dig om du har blivit diskriminerad.

Normer spelar roll!

I det här andra avsnittet berättar Örebro Rättighetscenter om normkritik och varför det är ett viktigt verktyg i arbetet mot diskriminering.

Aktiva åtgärder i skola och förskola!

I det tredje avsnittet får tittaren tips från Antidiskrimineringsbyrån Uppsala om praktiskt arbete med lika rättigheter och mot diskriminering i skola och förskola.

Perspektivbyrån: en detektivlek för lika rättigheter

I fjärde avsnittet delar Rättighetscentrum Västerbotten med sig av sin metod Perspektivbyrån; en interaktiv lek med syfte att skapa tryggare och mer inkluderande verksamheter för barn 8-12 år.

Barnrättsperspektivet i arbetet med lika rättigheter

I det här avsnittet delar Malmö mot diskriminering med sig av sin informationsfilm om BBB-perspektivet: barnets perspektiv, barnperspektivet och barnrättsperspektivet.

Vad händer när jag har anmält diskriminering?

I det här avsnittet delar Byrån mot diskriminering i Östergötland med sig av vad som händer efter att du har anmält diskriminering.

Att förebygga diskriminering i arbetslivet med aktiva åtgärder

I det här avsnittet berättar Malmö mot Diskriminering och Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne hur arbetet med Aktiva åtgärder är uppbyggt och vad som är syftet med processen.

Allierad!

Här berättar Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal om hur just du kan stötta grupper som utsätts för förtryck och diskriminering. Vad finns det för fallgropar och hur är en egentligen bäst allierad med andra rörelser? Lyssna för att lära dig mer om hur just du kan vara en del av förändringsarbetet mot en jämlikare värld!

Basically Wrong!

Det här avsnittet i filmserien Diskriminering pågår – byråerna berättar handlar om hur diskriminering är inbyggd i samhällssystemet. Titeln Basically Wrong! säger att det blev fel i grund och botten när samhället byggdes upp. Vissa gynnas, andra missgynnas.