Våra filmer

Om väggar kunde tala - av och med Wendy Wutäng Francis

Text och uppläsning av  dikten “Om väggar kunde tala” av och med Wendy Wutäng Francis.  Texten finns även i vår Verktygsbok PraLin: Praktiskt arbete med lika rättigheter i skolan. I boken finns förslag på reflektionsfrågor som samtalsstöd för skolpersonal och elever som vill använda texten för att arbeta med lika rättigheter i skolan. 

Hur jag kom därifrån – av och med Yolanda Aurora Bohm Ramirez

Spokenwordartisten, poeten, aktivisten Yolanda Aurora Bohm Ramirez läser sin text ”Hur jag kom därifrån” från boken ”Ikon”. Texten finns även i vår Verktygsbok PraLin: Praktiskt arbete med lika rättigheter i skolan. I boken finns förslag på reflektionsfrågor som samtalsstöd för skolpersonal och elever som vill använda texten för att arbeta med lika rättigheter.

Diskriminering pågår- Byråerna berättar!

Sveriges antidiskrimineringsbyråer har tagit fram webbserien “Diskriminering pågår – Byråerna berättar!”. I nio avsnitt försöker vi göra diskriminering, och hur du kan motverka det, enklare att förstå. Se alla avsnitt nedan!

Spela videoklipp

Avsnitt 9: Basically wrong!

Det här avsnittet i filmserien Diskriminering pågår – byråerna berättar handlar om hur diskriminering är inbyggd i samhällssystemet. Titeln Basically Wrong! säger att det blev fel i grund och botten när samhället byggdes upp. Vissa gynnas, andra missgynnas.

Avsnitt 8: Alliering

Här berättar Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal om hur just du kan stötta grupper som utsätts för förtryck och diskriminering. Vad finns det för fallgropar och hur är en egentligen bäst allierad med andra rörelser? Lyssna för att lära dig mer om hur just du kan vara en del av förändringsarbetet mot en jämlikare värld!

Avsnitt 7: Att förebygga diskriminering i arbetslivet

I det här avsnittet berättar Malmö mot Diskriminering och Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne hur arbetet med Aktiva åtgärder är uppbyggt och vad som är syftet med processen.

Avsnitt 6: Vad händer när jag anmält diskriminering?

I det här avsnittet delar Byrån mot diskriminering i Östergötland med sig av vad som händer efter att du har anmält diskriminering.

Avsnitt 5: Barnrättsperspektivet

I det här avsnittet delar Malmö mot diskriminering med sig av sin informationsfilm om BBB-perspektivet; barnets perspektiv, barnperspektivet och barnrättsperspektivet.

Avsnitt 4: Perspektivbyrån

I fjärde avsnittet delar Rättighetscentrum Västerbotten med sig av sin metod Perspektivbyrån; en interaktiv lek med syfte att skapa tryggare och mer inkluderande verksamheter för barn.

Avsnitt 3: Aktiva åtgärder i förskola & skola

I det tredje avsnittet får tittaren tips från Antidiskrimineringsbyrån Uppsala om praktiskt arbete med lika rättigheter och mot diskriminering i skola och förskola.

Avsnitt 2: Normer spelar roll!

I det här andra avsnittet berättar Örebro Rättighetscenter om normkritik och varför det är ett viktigt verktyg i arbetet mot diskriminering.

Avsnitt 1: Vad är diskriminering?

I det här första avsnittet berättar Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd om vad diskriminering är för något enligt lagen och vart du kan vända dig om du har blivit diskriminerad.