Books

Front book

New English version available now!

Verktygsboken PraLin – Praktiskt arbete med lika rättigheter i skolan  The PraLin Toolbook – Practical work with equal rights in school (Swedish version)

PraLin price list

Or download Pralin as pdf:

Tänka tillsammans – verktygsbok för normkritik och likabehandling
i förskolan 
100 kr
Or download as PDF


PraLin – inspirationsskrift från projektet PraLin i förskolan 2013-2015. Likabehandling och normkritik i förskolan 50 kr.


Agera utan att diskriminera 50 kr


Nätaktivistboken 50 kr


Agera mot näthat 50 kr


Näthat i skolan 50 kr


Företag mot näthat 50 kr

You can order by sending an e-mail to adu@sensus.se