Våra böcker

Nya Verktygsboken PraLin

BIld på framsidan av Verktygsboken PraLin i rosa och orange

Nya Verktygsboken PraLin – Praktiskt arbete med lika rättigheter i skolan. Den nya utgåvan finns nu att beställa eller ladda ner som Pdf.

PraLin is also available for download in English 

PraLin Inspirationsskrift

Inspirationsskrift från projektet PraLin i förskolan 2013-2015.

Slut i tryckt format, ladda ned som Pdf.

Verktygsboken Tänka tillsammans

Verktygsbok för normkritik och likabehandling
i förskolan.

Beställ för 100 kr/st eller ladda ner som Pdf.

Kim Berättar

Kim berättar – om när det blev orättvist och dumt. Och när det blev bra igen. Boken riktar sig till elever och lärare från förskoleklass till mellanstadiet. Boken har tagits fram av Malmö Mot Diskriminering och beställs genom dem.

Rätt åt dig!

Rätt åt dig! En bok om din rätt att inte bli diskriminerad. Boken riktar sig elever och personal från mellanstadiet till gymnasiet. Boken har tagits fram av Malmö Mot Diskriminering och beställs genom dem.

Agera utan att diskriminera

Agera utan att diskriminera! En handbok för dig som vill kunna agera för att motverka diskriminering och hatbrott. Boken riktar sig i första hand till ideella föreningar men kan användas av alla! 

50 kr + frakt. 

Fler böcker

  • Nätaktivistboken
  • Agera mot näthat
  • Näthat i skolan
  • Företag mot näthat

Materialen kostar 50 kr/st.

Du kan beställa våra material genom att maila adu@sensus.se. Observera att kostnad för frakt och emballage tillkommer.

  • Om du beställer som privatperson behöver vi ditt namn, adress, telefonnummer och personnummer samt e-postadress. Ange också vilket material och antal du vill beställa och om du vill ha fakturan per e-post eller papper. 

  • Om du beställer som företag eller organisation behöver vi uppgifter om dig som beställare, leverans- och fakturaadress samt eventuell referens, organisationsnummer, telefonnummer och mailadress. Ange också vilket material och antal du vill beställa och om du vill ha fakturan per e-post eller papper.